SHARE

Az önkéntes és a fizetett munka vagy a civil szerződéses viszony közötti egyik legnagyobb különbség, hogy a közérdekű munkát az önkéntesek ellenszolgáltatás nélkül végzik. Közérdekű munka alatt olyan területeken végzett tevékenységeket értünk, mint például szociális szolgáltatások, emberi jogok, egészségügy, kultúra, művészet, oktatás, tudomány, humanitárius tevékenység, vallás, sport, környezetvédelem stb. Az önkéntes munka főleg tapasztalattal még nem rendelkezők számára előnyös, hiszen így a fiataloknak lehetőségük nyílik gyakorlatba ültetni elméleti tudásukat, tapasztalatot szerezni, és ezáltal könnyebben el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon.

 

Romániában 2014-ben módosult az önkéntességi törvény, amely számos újítást hozott az addig hatályos 2001-es törvényhez képest. A 2014-es törvény elsődleges célja az volt, hogy az önkéntesség vonzóbbá váljon nemcsak az önkéntesek, de az őket fogadó civil szervezetek számára is. Az elmúlt két évben azonban egyaránt fény derült a törvény előnyeire és gyengeségeire.

 

Ellenszolgáltatás nélkül, de különböző juttatások fejében

Bár a jelenleg hatályos önkéntességi törvény hangsúlyozza az önkéntes munka ellenszolgáltatás nélküli jellegét, mégis a fogadóintézmény kötelezettségei közé sorolja az önkéntesek támogatását. Ennek értelmében az önkénteseknek biztosítani kell az étkezés, a szállás és az ingázás költségeit is. Ez első ránézésre mindenképpen kedvező körülményt jelent az önkéntesnek, de feltehetjük a kérdést, hogy az európai átlaghoz képest Romániában miért van ilyen kevés önkéntes? A fiatalok alig 20 százaléka végez önkéntes munkát. Vajon miért?

Azok az intézmények, ahol igazán szükségszerű lenne az önkéntesek segítsége, annyira kis költségvetéssel rendelkeznek, hogy nem tudják megengedni az olyan pluszkiadásokat, mint például az önkéntesek étkeztetése. Több romániai kórház vezetősége azon az állásponton van, miszerint az önkénteseknek fizetendő különböző juttatásokból inkább egy szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakembert vesznek fel.

Ez természetesen oda vezetett, hogy a tapasztalattal még nem rendelkező fiataloknak esélyük sincs tapasztalatot szerezni, elhelyezkedni egy bizonyos szakterületen. Az egyetemi oktatás során elsajátított elméleti tudás sok helyen nem elégséges, tapasztalatot pedig mindenhol kérnek. Sokan írásos megállapodásban mondanak le ezekről a juttatásokról, csak hogy önkéntesek lehessenek és tapasztalatot szerezzenek.

Ennek ellenére a törvény még tartogat előnyöket az önkéntesek számára. Ilyen például az önkéntességi munka szakmai tapasztalatként való elismerése.

 

Önkéntesség vagy szakmai tapasztalat?

A 78/2014-es számú, az önkéntességről szóló törvény egyik legnagyobb hozadéka az volt, hogy a szakirányon belül végzett önkéntességet elismerik szakmai tapasztalatnak. Az önkéntes munkája végén kérhet egy igazolást a fogadó szervezettől, amely bizonyítja munkáját. Ennek az önkéntességet igazoló okiratnak tartalmaznia kell a tevékenység jellegét és időtartamát, a vállalt felelősségeket és az önkéntes által megszerzett készségeket, továbbá a szakirányon belül szerzett szakmai tapasztalatot is.

A törvény értelmében a külföldön végzett önkéntes munkát igazoló dokumentumok román nyelvű hitelesített fordítását is elismerik a hazai intézmények.

 

Egy hónap után már kötelező az önkéntes szerződés

Az önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető. Ennek értelmében az önkéntességi munka megkezdésétől számított legkésőbb egy hónapon belül a fogadószervezet és az önkéntes szerződésben kell megállapodjon a munka feltételeiről. Ennek a szerződésnek kötelező módon tartalmaznia kell:

 • a szerződő felek azonosítására alkalmas személyes adatokat;
 • az önkéntes tevékenység jellegét;
 • az önkéntes tevékenység időtartamát;
 • a szerződő felek jogait és kötelezettségeit;
 • a szakmai feltételeket, a szükséges szociális készségeket, az önkéntes munkát vállaló személy egészségügyi bizonylatát;
 • a szerződés felbontásának feltételeit.

A szerződés felbontását mindkét fél írásba foglalt, indokolt kéréssel kérheti. A felmondási idő 15 nap.

 

Az önkéntes jogai és kötelezettségei

A törvény értelmében egy önkéntesnek jogában áll:

 • képességeinek és lehetőségeinek megfelelően végeznie az önkéntes tevékenységet;
 • kérni az önkéntességi okiratot az önkéntes munka végén;
 • kérni személyes adatainak védelmét;
 • önkéntes tevékenysége függvényében igényelni a pihenőidőt.

Ugyanakkor köteles:

 • ellenszolgáltatás nélkül végezni a közérdekű önkéntes tevékenységet;
 • a tevékenység célkitűzéseinek megfelelően végezni a munkát, és betartani a szerződésben kikötött feltételeket;
 • az önkéntes szerződés megszűnésétől számított legkevesebb 2 évig megőrizni a közérdekű önkéntes tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat.

Ezzel szemben a fogadóintézmény köteles:

 • a tevékenység jellegének megfelelően és a biztonságos munkavégzés érdekében – amennyiben indokolt – önkéntesvezetőt (koordinátort) biztosítani;
 • fokozott veszéllyel járó tevékenység végzése esetén – az önkéntes kérésére – egészségügyi biztosítást kötni;
 • biztosítani az étkezéshez, a szálláshoz, az ingázáshoz szükséges anyagiakat.

A felsoroltakon kívül közös megállapodással más jogok és kötelezettségek is belefoglalhatók az önkéntes szerződésbe.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

öt × kettő =