SHARE

A nyári kézműves- és olvasótáborra készülődve a Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár június 11-én, szombaton Csernátonban vetélkedőt szervezett az általános iskola felső tagozatos tanulóinak. A rendezvény a múzeum udvarán egész napos programot kínált a résztvevőknek, aminek része volt a sepsiszentgyörgyi Evilági együttes koncertje is. A fellépés az együttes eddigi lemezeinek – Evilági, Dalóka, Kincs, Hajnali énekek, Csodaváró – anyagából hozott élvezetes válogatást, amelyre nemcsak a vetélkedő résztvevői, hanem a Csernátonból és Kézdivásárhelyről érkezett érdeklődők is kíváncsiak voltak. A vetélkedő tapasztalatairól Dimény-Haszmann Orsolya muzeológust és Szonda Szabolcs könyvtárigazgatót kérdeztük.  

 

– Hányadik alkalommal szerveztek vetélkedőt ennek a korosztálynak?

Az olvasó- és kézművestábort negyedik éve szervezi közösen a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár. Mindig van egy előzetes szakasz, amely a résztvevők kiválasztását célozza meg. Első évben, 2013-ban ebből a célból Az én múzeumom címmel hirdettünk pályázatot; 2014-ben Fészeklakó történetek címmel zajlott a vetélkedő, középpontjában a gólyával, ennek irodalmitermészettudományosjelképes vonzataival; 2015-ben a vetélkedő témája Híres mesterségem címere volt. A versenyre jelentkezők előzetesen ebben a tárgykörben készítettek hagyományos mesterségeket feltérképező, képes és hanganyaggal társított dolgozatokat. Mindegyik alkalommal a vetélkedőkön legjobban teljesítő csapatok váltak táborlakókká. A táborban általában 20-25 diák vesz részt, állandó közreműködőink a Magyar Olvasástársaság elnöke, Gombos Péter kaposvári egyetemi tanár, könyvtáros és drámapedagógus munkatársai, valamint irodalmár, zenész, képző- és színművész meghívottak. Idei táborunkat július 20–24. között tartjuk.

– Idén mi volt a vetélkedő témája? És mikor hirdették meg a pályázatot?

Idén a Képes történetek volt a vetélkedő kulcskifejezése: a jelentkezőknek a megmérettetést megelőzően az volt a feladatuk, hogy válasszanak egy vagy több régi családi fotót, archív felvételt a településükről, és a fényképek alapján írjanak egy elképzelt vagy valós történetet, beleszőve érdekes, tanulságos eseményt, történelmi adatot, hagyományt, ami szűkebb-tágabb környezetükre jellemző. A felhívásra, amit áprilisban tettünk közzé, harminc háromfős csapat jelentkezett a megye tíz településének (Alsó- és Felsőcsernáton, Kézdiszentkereszt, Kézdivásárhely, Lemhény, Mikóújfalu, Sepsikőrőspatak, Sepsiszentgyörgy, Zabola és Zágon) tizenkét iskolájából. A vetélkedőn – a június 11. körüli napok sűrű eseményei és más objektív okok miatt – végül 21 csapat mérkőzött meg egymással, hogy kiderüljön, végül melyik hét vesz részt a júliusi csernátoni jutalomtáborban.

– Hogyan készülnek a diákok a vetélkedőre?

– Minden évben a felhívással egy időben megadjuk a könyvészetet is, ami minden alkalommal a kijelölt témához igazodik, és az előbbi években jelzett fogalmakra, azok értelmezési területeire összpontosít, mind szépirodalmi, mind szakirodalmi megközelítésben. Az ajánlott bibliográfiai anyagok egy részét úgy jelöltük ki, hogy iskolai könyvtárakban vagy közkönyvtárakban elérhető legyen, azokat a részleteket pedig, amelyek nehezebben hozzáférhetőnek bizonyultak, szkennelten/letölthetően közzétettük a szervező intézmények honlapján vagy elküldtük e-mailben a vetélkedőre készülőknek. A csapatok felkészülését pedagógus kollégák segítik, akik közül legtöbben el is kísérték tanítványaikat Csernátonba: Ájgel Krisztina Mikóújfaluból, Bucs Réka Zágonból, Finta Iringó Zaboláról, Găman Laura Sepsikőröspatakról, Incze Melinda és Jánó Enikő Sepsiszentgyörgyről, Kádár Andrea és Kocsis Cecília Kézdivásárhelyről, Mágori Melinda Alsócsernátonból, Pakó Márta Felsőcsernátonból, Pál-Varga Ilona felkészítő tanár képviseletében Réti Orsolya Kézdiszentkeresztről, valamint Lemhényből a felkészítő Fekete Tünde képviseletében Gál Ildikó.

– Hogyan látják a vetélkedőre jelentkezőket és általában a 10–14 éves korosztályt?

 – A korosztály, amelyhez ezekkel a rendezvényeinkkel szólunk, igazi kihívást jelent a rendezvényszervezőknek vagy a velük más szempontból foglalkozóknak: gyorsan változó, eléggé intenzív változásban lévő, szerteágazó érdeklődési irányok jellemzik, ezért nem egyszerű betájolni, mivel ragadható meg az ide sorolható diákok figyelme. Az elmúlt években azonban bármilyen témakört jelöltünk ki, azt tapasztaltuk, két dolognak kellett létrejönnie ahhoz, hogy a diákok jobban „rámozduljanak” a javaslatunkra. Egyrészt, hogy kíváncsivá tegye őket, megmozgassa a képzeletüket, másrészt valamilyen személyes kapcsolódási pontot találjanak a témával, ami a saját mindennapjaikhoz illesztheti az időben akár távolabbi dolgokat is. Ilyen szempontból hasznosnak bizonyult, ha a téma az érdeklődők családi környezetével, a személyes hagyományukkal valamilyen párbeszédet tudott folytatni – ez leginkább a Híres mesterségem címere és az idei vetélkedő esetében valósult meg. De ugyanilyen fontos az, hogy a téma tartalmazzon a kollektív tudat számára kedves elemeket, mint amilyen például a gólya fogalomköre és általa a környezetismeret és a természetvédelem, aminek a csíráját minden ember magában hordozza, a kérdés az, mit tesz vele később. Amit a vetélkedők alatt észlelhettünk, megerősít bennünket abban, hogy a felületes általánosítások – például az, hogy „a mai gyermekeket nem érdekli semmi” stb. – nem állják meg a helyüket. Azok a diákok, akik a megye különböző iskoláiból jelentkeztek pályázatainkra, vetélkedőinkre, és aztán jelen voltak táborainkban, bizonyították, tudnak lelkesedni, sok minden érdekli őket, alaposan megdolgoznak egy-egy feladat sikeres teljesítéséért, van humorérzékük, kultúraigényük, kreativitásuk, és ezeket örömmel élik meg. Nem mellékesen: szeretnek és akarnak játszani. Ez bennünket, szervezőket is csak ösztönözhet és segíthet abban, hogy folytassuk velük a közös munkát, mert ennek távlatilag is határozott értelme van.

 


Díjazottak (a nyári táborban részt vevő hét csapat):

  • Régiségek (Kosztándi Klementina, Szabó Katalin, Szőcs Ildikó – Felsőcsernáton, Bod Péter Általános Iskola)
  • I.T. Csapat (Ferencz Csilla, Földes Tímea, Orsi Izolda – Zágon, Mikes Kelemen Általános Iskola)
  • Székölykek (Kovács Andrea, Musnoi Krisztina, Rettegi Fanni – Kézdivásárhely, Petőfi Sándor Általános Iskola)
  • elKÉPesztők (Bálint László, Marhát Antónia, Prezsmer Hunor – Sepsikőröspatak, Kálnoky Ludmilla Általános Iskola)
  • „Azt gondoltad, régi babám, megcsaltál” (Csenteri Anna Luca, Gergely Dorottya, Tunyogi Kata – Sepsiszentgyörgy, Váradi József Általános Iskola)
  • Képírók (Csiszér Anetta, Demény Ágnes, Szilágyi Hanna – Sepsiszentgyörgy, Váradi József Általános Iskola)
  • Idővándorok (Bíró Eszter, Fülöp Barbara, Makó Ottilia – Felsőcsernáton, Bod Péter Általános Iskola)

zsuriA zsűri tagjai:

  • Tóth-Wagner Anikó, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársa
  • Dimény-Haszmann Árpád költő, a Székely Hírmondó napilap vezető szerkesztője
  • Vetró Bodoni Barnabás képzőművész

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

egy + 13 =