SHARE
Forrás: www.cloudpro.co.uk

Eredményesnek bizonyult a közvitára bocsátott, a közigazgatási bürokrácia feloldására irányuló kormányprogram. Nem szükséges már közjegyző előtt hitelesíteni az okiratok nagy részét, több helyen is elmaradnak a bélyegilletékek, és egyre több közintézményben lehet majd kártyával fizetni. Ez csak néhány válasz azokra a problémákra, amelyeket közel 30 ezer elégedetlen állampolgár fogalmazott meg az elmúlt négy hónapban.

 

2016. február 24-től minden természetes személy vagy entitás lehetőséget kapott a közigazgatásban észlelt problémák és panaszok online nyilvánosságra való hozatalára. Az online panasztételre négy hónapon át volt lehetősége az állampolgároknak, míg végül erre a kormány válaszát a 41/2016-os számú sürgősségi kormányrendeletben dolgozta ki és foglalta össze. A sürgősségi kormányrendelet elsősorban egyszerűsített eljárásokat, illetékek és felesleges papírok elkerülését írja elő a közigazgatási eljárásokban. Így megszabadulhatunk a felesleges kiadásoktól, az időveszteséges ügyintézéstől és papírtologatástól.

Az észrevételek és panaszok feljegyzését a Maisimplu.gov.ro online felület tette lehetővé, ahová a négy hónap alatt közel 30 ezren több mint 3300 különböző észrevételt, panaszt és javaslatot töltöttek fel.

 

A közigazgatási bürokrácia enyhítését célzó program célja és előnyei

A program három legfontosabb célkitűzése:

 • a feleslegesen elkért és tárolt iratok elkerülése – melynek érdekében egy intézmény csak egy alkalommal kérheti el az illetékesek személyes adatait, hiszen az már úgyis szerepel az adott intézmény rendszerében;
 • az intézmények közötti adatcsere hatékonyságának fokozása;
 • a felesleges illetékek elkerülése – ennek érdekében az intézmények az okiratok hitelesített másolata helyett el kell fogadják a saját felelősségre tett nyilatkozatokat is, ezzel is elkerülve a közjegyzői irodákban elkért, hitelesítéssel járó illetékeket.

Következtetésképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a programnak hármas előnye van, három különböző tényezőre bontva: elsősorban a kereskedelemben, a cégek és vállalatok számára egyszerűsíti le a felesleges és költséges papírmunkát; gördülékenyebbé teszi az állampolgárok, természetes személyek ügyintézését; nem utolsósorban pedig megkönnyíti az intézmények munkáját, csökkenti a papírmunkát, és elősegíti az intézmények közötti együttműködést.

 

Miben áll az egyszerűbb ügyintézés a központi közigazgatási intézményeknél?

A 41/2016-os sürgősségi kormányrendeletet összefoglalva a következő változásokra figyelhetünk fel:

 • a központi közigazgatási intézmények elektronikus elérhetőségei lehetővé kell tegyék a pályázati űrlapok, formanyomtatványok letöltését, valamint azok elektronikus úton történő kitöltését is;
 • minden olyan közigazgatási intézményben, ahol a személyi igazolvány másolatát kérik, kötelesek elfogadni annak elektronikus formában (e-mailben) elküldött változatát is;
 • az okiratok közjegyző által hitelesített másolatát ezentúl a megkeresett intézmény közalkalmazottja általi hitelesítése helyettesíti ‒ az eredeti okirat alapján ‒, valamint az igazolt személy saját felelősségre tett nyilatkozata igazolja;
 • az intézmények kötelesek elfogadni a közintézmények vagy jogi személyek elektronikus formában kiállított okiratait, amennyiben azok jogszerű elektronikus aláírással rendelkeznek;
 • amennyiben az illető személy kéri vagy arra beleegyezését adja, az ügyintézéshez szükséges személyes adatait a közintézmények egymás között, direkt módon megoszthatják és felhasználhatják;
 • a közigazgatási intézmények kötelesek alternatívákat kínálni az állampolgároknak a közszolgáltatások árának befizetésére, mint például a kártyával vagy más fizetőeszközzel való fizetés.

Az illetékek elhagyásával, valamint azok befizetésével kapcsolatosan több törvényt is módosít a 42/2016-os számú sürgősségi kormányrendelet, így:

 • eltörölte a személyi igazolvány kiállításához szükséges illeték befizetését, csakis annak kicserélésekor szükséges az illetéket befizetni;
 • hasonlóan elmarad az erkölcsi bizonyítvány (cazier judiciar) és a külföldi állampolgárok személyi igazolványának kiállításához vagy meghosszabbításához szükséges illeték befizetése is. Sőt az erkölcsi bizonyítványt az adott közigazgatási intézmény közvetlenül a Belügyminisztériumtól is megszerezheti, így az adott személynek nem kell külön a postán, majd az államkincstárba befizetnie az illetéket, és a hagyományos „forgatóköny” szerint a rendőrségen kikérve a bizonyítványt újra az intézményhez fordulnia.
 • az állami kasszába fizetendő szabályszegések pénzbírságát a szabályszegők online is kifizethetik az illetékes intézmény bankszámlaszámára átutalva az adott pénzösszeget, hasonlóképpen lehetőség nyílik az alternatív fizetőeszközök használatára a közúti közlekedéssel kapcsolatos illetékek kifizetése esetén is (mint pl. a gépkocsi beíratásához, jogosítvány megszerzéséhez szükséges illetékek esetén).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

kettő × öt =