SHARE
Forrás: www.stiriagricole.ro

Európa-szinten egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására. A fiatalok mezőgazdaságba való bevonzása a mezőgazdasági fejlesztések mozgatórugója, kitörési lehetősége lenne. Ezekkel a támogatásokkal fiatal és munkaszerető vállalkozóknak, termelőknek kínálnak lehetőséget arra, hogy  bátran vállaljanak szerepet a mezőgazdaságban, és maradjanak itthon. De hiába az erőfeszítés, a fiatalok egyelőre a jobb megélhetést választva inkább külföldön próbálnak szerencsét.

 

Egy nemzetközi nonprofit szervezet egyik felmérése kimutatta, hogy a gazdálkodók – mint demográfiai kiscsoport – életkora sokkal nagyobb a népesség átlagéletkoránál. Ezt igazolja az is, hogy Romániában az agrártámogatásban részesülő 1,1 millió romániai gazda mintegy 60 százaléka 60 év feletti. Sajnos ez világszerte jellemzi a mezőgazdaságban dolgozókat, mivel ez a szektor nem vonzza a fiatal munkaerőt, akik inkább nagyobb városokba orientálódnak munkaszerzés céljából. Ha pedig azt nézzük, hogy a kisfarmok világszinten az élelmiszer több mint 70 százalékát termelik meg, akkor bátran kijelenthetjük: nagy szükség lenne ezeknek a kisfarmoknak a fenntartására. Erre pedig az egyik legbiztonságosabb megoldás a mezőgazdaságban dolgozó termelők megfiatalítása lenne, hogy az elöregedő mezőgazdász-generációnak legyen utánpótlása.

Annak ellenére, hogy Romániában egyre többen keresnek és alkalmaznának mezőgazdaságban dolgozó munkaerőt, a fiatalok nem szívesen keresik fel ezeket a lehetőségeket. Ez csak azért furcsa, mert azok a fiatalok, akik munkakeresés céljából külföldre utaznak, többnyire a mezőgazdaságban helyezkednek el, mert más területeken képesítésük hiányában nem alkalmazhatóak. Ez az ellentmondás a munkabérrel magyarázható, amely szinte összehasonlíthatatlan egyes fejletebb európai országok bérezésével. Ugyanakkor ennek az égbekiáltó munkaerőhiánynak a következtében Romániában az eddig minimálbérrel alkalmazott jó traktoristáknak, gépészeknek és szakembereknek akár a havi ezer eurót is megadnák a vállalkozók, csak hogy azok ne menjenek el külföldre.

 

A fiatal gazdák vidéken való letelepedése, a 6.1-es kiírás

Ez a kiírás csupán egy a sok közül, ugyanis egyre több ilyen programot hirdetnek évente. Ennek a programnak a keretében akár 50 ezer euróra is pályázhatnak a fiatal gazdák, amely összeg vissza nem térítendő. A támogatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése, valamint a mezőgazdasági tevékenységek hosszú távú fenntartása. Pályázhatnak mindazok a személyek, akik magántőkével rendelkező román természetes (bejegyzett) vagy jogi személyek, a támogatás benyújtásakor már betöltötték a 18. életévüket, de még nem lépték át a 40 éves korhatárt, és rendelkeznek a kiírásban meghatározott mezőgazdasági szakképesítéssel. A kiírás feltételei alapján elkészített üzleti tervet a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséghez (AFIR) kell benyújtani.

 

Havi háromezer lejes fizetéssel ösztönöznék a fiatal kutatókat

A mezőgazdasági miniszter véleménye szerint a mezőgazdasági szektorban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kutatásra, a fejlesztésre és az innovációra. Jelenleg Romániában ezek a fejlesztések több okból kifolyólag is hiányosak: nagy az állami adósság, alulfinanszírozott a mezőgazdasági szektor, és a kutatók is szép lassan elhagyják az országot.

Egy közvitára bocsátott törvénytervezet erre a következő megoldást kínálja: az Agrártudományi Akadémia kutatási-fejlesztési területe a mezőgazdasági minisztérium alárendeltségében kellene működjön, Agenția Națională pentru Managementul Cercetării și Dezvoltării Agricole néven. Mivel ilyen formában jelentősen több pénzt tudnának fordítani a kutatásokra, ez lenne a legoptimálisabb megoldás a jelenleg stagnáló fejlesztésekre. A tervek szerint az itt dolgozó fiatal kutatóknak legkevesebb háromezer lejes fizetést is adnának munkájukért.

 

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve

A programot a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg a fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások fejlesztésére. A program célja hozzájárulni a külhoni fiatal magyar vállalkozók szülőföldön való maradásához és az itteni boldogulásához. A fiatal vállalkozók július közepéig nyújthatták be pályázataikat, Erdélyből mintegy 510 pályázatot küldtek. A beérkezett pályázatok érvényességének vizsgálata folyamatban van, ezt követően kerül majd sor a szakmai értékelésre és az elbírálásra. A nyertes vállalkozásokat hárommillió forinttól hatmillió forintig terjedő összeggel támogatják.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

öt × 3 =