SHARE

Hargita megyében az egyik legjobban felszerelt tűzoltó alakulat a gyergyócsomafalvi Lánglovagok Önkéntes Tűzoltó Egyesület – a 130 éve töretlen önkéntes munka apáról fiúra száll a faluban. A tűzoltókra tűzvész, árvíz esetén mindig számíthatnak nemcsak a falu, hanem a környező települések lakói is. Szeptember 24. a kerek évforduló ünnepléséről, az emlékezésről, a versenyekről és vetélkedőkről  szólt Gyergyócsomafalván.

 

Az erdélyi városok, falvak tűzoltó szervezetei elsőkként alakultak a történelmi Magyarországon; a tűzoltó szervezetek országos rendszerét képviselő Magyar Országos Tűzoltó Szövetség 1870-ben jött létre.

A gyergyócsomafalvi önkéntes tűzoltó csapat 1886-ban alakult, de utalások vannak rá, hogy már az 1870-es években létezett; éjjeli és tűzőrök, valamint kézifecskendők álltak a lakosság rendelkezésére Csík- és Gyergyószéken.

A falu akkori lakója, Orbán János a Csaták utcájában lévő 1887-es tűzvészről szóló feljegyzéséből megtudhatjuk, hogy akkor száz lakos maradt fedél nélkül.

Az 1902–1945 közötti időszakról kevés információ áll rendelkezésünkre, de a második világháború utáni időszaktól napjainkig teljes képet kapunk a tűzoltásról, a tűzmegelőzésről és az alakulat tagságáról. 1945-ben Molnár József parancsnoksága alatt a csomafalvi tűzoltóság 50 taggal és egy nagy teljesítményű pumpával rendelkezett, és az ötvenes években a tűzmegelőzés, a tűzvédelem is elkezdődött. 1966-ban Csata László vezetésével újjászerveződött a csapat, és még abban az évben 25 tűzesetnél nyújtottak segítséget, sőt a falu kulturális életének is aktív résztvevői voltak. 1975-ben már egyenruhájuk is volt, több versenyen részt vettek Szilágyi Sándor parancsnoksága alatt. A ’89-es rendszerváltást követően néhány évig ismét hiányos a tevékenységük, de 2002-ben Vaszi Miklós parancsnok új lendületet vitt a csapat életébe, amely azóta is töretlen.

dscf8249

 

Versenyek régi és új technikával

A csomafalvi piactéren a környékbeli falvak tűzoltó csapatai mellett Baktalórántháza és Dömsöd testvérvárosok tűzoltói is részt vettek a vetélkedőkön, a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt munkatársai pedig egy balesetet követő mentést modelleztek tűzoltók hathatós segítségével. Eközben az utánpótlásként szolgáló gyermekcsapat készült lelkesen a bemutatóra, ahol a stafétaversenyszámon kívül akadályversenyt és a tömlők gyorsszerelését is láthattuk.

– Tizenkét éve vagyok önkéntes tűzoltó. Tíz évvel ezelőtt gondoltunk először a csapat többi tagjával arra, hogy bevezessük az utánpótlás nevelését. A saját gyermekeinkkel kezdtük, és amikor láttuk, hogy eredményes a munkánk, szaporítottuk a létszámot. Kilenc éve megyei és körzeti versenyeken is részt veszünk – mondta el két versenyszám között Csata Béla, a gyermekcsapat vezetője.

A gyermekek nem a tűzoltást tanulják meg elsőként, hanem a megelőzést: az 5–8. osztályosoknak iskolán kívüli, szabadon választott elfoglaltság ez, ahol tűzvédelmi szabályokat, szabadban történő tűzgyújtást tanulnak, majd jöhet a taktikai rész, a tűzoltó eszközök megnevezései, és amikor ezen is túl vannak, versenyekre készülnek.

A versenyszámok nézői között a veterán tűzoltók is ott vannak: ők mesélnek azokról az időkről, amikor a tűzoltás nem modern eszközökkel történt, igaz, az eredményhez akkor is valódi csapatmunkára volt szükség.

– A hatvanas években kézi pumpával oltottuk a tüzet, ha baj volt, megfogtuk a fecskendőt és kézzel húztuk a helyszínre, mert ló nem nagyon volt, hogy elvigye. Beletettük a cseberbe, szerencsésebb esetben a kútba, és onnan oltottuk a tüzet. Akkor ez volt a „technológia”, később, a hetvenes években már motor hajtotta a pumpát. Mindenkinek megvolt a beosztása, a feladata – emlékezik Baróti Ferenc veterán tűzoltó, gondolatait társa, Csíki Pongrác egészíti ki emlékeivel: 1968-tól már az alakulat tagja voltam, igaz, akkor még nem voltam 18 éves, de bevettek, mert nagyon gyors voltam. A stafétaversenyszámmal mindig megnyertük a versenyeket. De tűzeseteknél is sokszor kellett helyt állni, volt olyan eset, hogy este kilenc órától hajnalig oltottunk, a kigyulladt műhely oldala fűrészporral volt kibélelve, és mindig újra lángot kapott.

 dscf8255

 


A csomafalvi lánglovagok 2013-ban alakultak egyesületté, jelenleg 23 aktív taggal negyedik kategóriás tűzoltó alakulatként tartják nyilván őket. Ugyanebben az évben sikeres pályázat útján egy rend gyakorlóruhát kaptak, 2016-ban pedig a helyi közbirtokosság jóvoltából a meglévő autók mellett egy újabbal gazdagodtak. Feladataikat a helyi önkormányzat, a közbirtokosság és a megyei tanács anyagi segítségével és szívből jövő lelkesedéssel végzik.

 

Az Erdélyi Önkéntes Tűzoltók Szövetsége 2013-ban alakult Székelykeresztúron az ország első tűzoltó szövetségeként, három megye – Hargita, Maros, Kovászna – önkéntes tűzoltóinak összefogásával, a magyarországi Kötél Egyesület segítségével. Célja többek között az önkéntes tűzoltók szakmai képzése, felszerelése megfelelő technikai eszközökkel.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

12 + 14 =