Főoldal / Ehejt / Egyenruhában vagy anélkül?

Egyenruhában vagy anélkül?

Kényszerzubbony az egyenruha, vagy olyan ruhadarab, amit büszkén lehet viselni, mert megmutatja, hogy a diák hová tartozik? Vannak országok, ahol ez a kérdés fel sem merül, mert például egyes iskolák diákjai évszázadok óta ugyanazt az egyenruhát hordják. A nyugati, főként angol vagy német, dán és spanyol magániskolákban, illetve az ázsiai országok (volt brit gyarmatok) tanintézményeiben a mai napig népszerű az egyenruha viselete, sőt egyes vélemények szerint ebben az öltözetben jobban kihúzzák magukat a nebulók. Nagy-Britanniában, ahol a lecsúszottabb környékeken különösen elvadultak az iskolai közállapotok, maga a kormány vezetett be nemrég szigorításokat az egyenruha terén: a döntést azzal indokolta, hogy az uniformis segítheti helyreállítani az iskola megtépázott tekintélyét. A román parlamentben is vitáztak a kérdésről, de a szenátus végül elutasította a kötelező egyenruha-viselést előíró törvénytervezetet. A Morfondír.ro iskolavezetőket, pedagógusokat, szülőket és tanulókat kérdezett, hogyan vélekednek az egyenruha-viselésről.

 

Romániában a rendszerváltás óta jellemzően nincsenek egyenruhák. A mai szülőknek és nagyszülőknek kellemetlen emlékeik vannak erről a viseletről, hiszen a kommunista érában a diákoknak kötelezően előírták az országosan egységes ruházatot, amelyet szigorúan meg is követeltek az oktatási intézményekben. A rendszerváltás után mind a tanárok, mind a diákok igyekeztek megszabadulni a béklyóktól: először meg akarták élni a szabadság mámorát, majd maguk kívánták szabályozni az iskolai életet. A tanulók sutba dobták a kötelező hajpántot és egyenruhát. Tíz-tizenöt év elteltével azonban az iskolai közösségek, valamint a szülők kezdtek ráébredni az egyenruha-viselésben rejlő lehetőségekre: kezdték (újra) felfedezni saját hagyományaikat, színeiket, címereiket és egyéb összetartó szimbólumaikat, egyes intézmények pedig új jelképeket találtak, alkottak maguknak. Egyre több iskolában kezdtek kitűzőt, iskolacímerrel ellátott pólót, egyenruhát hordani a diákok. Ezzel együtt kisebb-nagyobb viták is zajlottak szűkebb vagy tágabb körökben, barátok között vagy nyilvánosan, a sajtóban és a közösségi oldalakon.

 

Nem rendezett az egyenruha kérdése

Székelyföldön mindenhol napirenden van az egyenruha kérdése. A háromszéki városok közül Kézdivásárhelyen viselnek a legtöbb iskolában valamilyen egyenruhát, sőt a vidéki iskolák közül is néhányban fontolgatják, hogy bevezetik az uniformist. Marosvásárhelyen több iskolában viselnek uniformist, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium rendszabályzata pedig a 2013‒2014-es tanévtől egyenes előírja az egyenruha viselését: „A Tamási Áron Gimnázium minden tanulójának (előkészítő osztálytól–XII. osztályig) kötelessége az iskolai egyenruha viselése a hivatalos iskolai program alatt (8.00–15.00 óra között), illetve az igazgatóság által meghatározott  iskolai rendezvényeken.”  Ebben az iskolában a tanév elejétől kék ingben és nadrágban, kockás kötényruhában vagy szoknyában és bordó kardigánban járnak a diákok és tanáraik egyaránt.”

Háromszéken idén valóságos „háborúvá” nőtte ki magát a vita: a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum vezetősége – a szülők és diákok körében végzett közvélemény-kutatás után – januárban az egyenruha bevezetéséről döntött. A Facebookon meg is jelentek az egyenruhák tervei, amiket a következő tanévben vezettek volna be, és amelyek közül az osztályok választhattak volna. Ezt követően a diákok internetes petíciót indítottak a bevezetendő egyenruha ellen, a szülők közül is sokan beadványokban és a sajtóban tiltakoztak.

 

Szükség van egyenruhára – vélik az iskolavezetők és a pedagógusok

Veres Enikő, a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola igazgatója elmondta, náluk idéntől előírt az egyenruha viselése. A diákok kék, piros vagy fehér inget hordhatnak, szürke, iskolalogóval ellátott nyakkendővel, amelyhez klasszikus farmernadrágot vagy szoknyát társíthatnak. Ünnepi alkalmakkor megkövetelik a fekete–fehér viseletet és az iskolacímeres nyakkendőt. Hozzátette: a szülők többségének az volt a kívánsága, hogy ne kelljen mindenkinek külön egyenruhát vásárolnia, mert a gyerekek hamar nőnek, és sok család nehéz anyagi körülmények között él. Ezt az iskola vezetősége tiszteletben is tartotta, a ruhadarabok közül csak a nyakkendőt kell megvásárolni, ez – a hímzéssel együtt – 13 lejbe kerül. A jelenlegi tanévet átmenetinek szánták, de remélik, hogy ősztől nem lesz fennakadás az egyenruha viselésében.

– Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek kifejezze az intézményhez való tartozását, és azt is, hogy alakítsuk benne a felelősségtudatot és a fegyelmet. Emellett az egyenruha viselése a személyiséghez többletet ad hozzá, valamint a közösségépítés hatékony eszköze is – sorolta a bevezetés indokait Veres Enikő, majd hozzáfűzte: a mai gyerekek fizikailag sokkal hamarabb érnek, és sok esetben nem tudják meghúzni a határt a pusztán csak divatos és a túlságosan magamutogató öltözet között. Hangsúlyozta, az egyes családok között a társadalmi különbségek is nagyok: vannak, akik gyermekeiknek a nagyon drága ruhadarabokat is meg tudják vásárolni, de akadnak olyan családok, ahol az alapszükségletek beszerzése is nehéz, a tanulók pedig ebben az életkorban nagyon sérülékenyek.

– A gyerekeket nem büntetjük, ha nem öltöznek  egyenruhába, véletlennek tekintjük az esetet. Amennyiben a szabály mellőzése többször megismétlődik, akkor a meggyőzés módszerét alkalmazzuk, és megbeszéljük az ügyet – részletezte az iskolavezető.

Kocsis Annamária, a csernátoni Végh Antal Általános Iskola igazgatója a Morfondír.ro-nak beszámolt arról, hogy az intézmény vezetőtanácsa egy hónapja  kezdeményezte az egyenruha-viselést.

– Nem szeretnénk „élre vasalt” inget vagy nadrágot, ami kényelmetlen a hétköznapi viseléshez. Sötétbarna pólókat tervezünk, azokra drapp hímzéssel az iskola címerét, ami az Ika-várat, egy könyvet és egy pennát ábrázol. A tervet egy kézdivásárhelyi cég készíti, az évzáró ünnepélyen mutatjuk be a szülőknek és a gyerekeknek. Megközelítőleg 20 lejbe kerül egy ilyen póló, a tanévkezdésre mindenkié elkészül. A rászoruló családoknak az összeget az iskola fizeti ki – ismertette az iskolavezető, majd hozzátette: ünnepélyes pillanatokra is gondoltak, ezért készíttettek 50 darab nyakkendőt is – ugyanolyan barnát, mint a pólók – az iskola logójával, ezeket az évzárón már viselni fogja a kórus.

Kocsis Annamária elmondása szerint a tanári közösség egyetértett az egyenruha bevezetésének kérdésében. Az igazgatónő véleménye az, hogy ma, amikor annyit beszélünk az identitásválságról, illetve a hagyományok megőrzésének és teremtésének fontosságáról, az egyenruha-viselés kérdése is másképp vetődhet fel. Egy jól működő, jó szellemiségű iskola –amely gyerek- és ifjúkorban építi a személyiséget – képes identitást adni a tanulóinak, hiszen egy egyedi, az iskola színeivel és címerével ellátott egyenruha, zakó, pulóver vagy póló is hozzájárulhat a közösségek képződéséhez.

– Úgy gondolom, hogy az egyenruha viselése tartást ad a tanulónak, ugyanakkor az iskola tekintélyét is növeli. Jelképezi azt is, hogy egy közösséghez tartozik a tanuló, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy eközben eltakarná, ne hagyná kibontakozni az egyéniséget. Attól, hogy a tanuló viseli ezt a pólót, hordhat hozzá bármilyen nadrágot, kendőt, kiegészítőt. Egyébként a diákoknak is tetszik a kezdeményezés, már alig várják, hogy lássák a címermintát – tette hozzá az igazgató.

egyerha_mikes

Len Rita, a Bod Péter Tanítóképző igazgatója arról számolt be, hogy az intézmény tanulói iskolalogóval ellátott, rövid ujjú pólót viselnek egyenruha gyanánt. Mindegyik osztály maga választhatja meg a pólója színét, sőt olyan osztály is van, ahol két színben egyeztek meg a tanulók.

– Az ötlet úgy született meg, hogy 2009 tavaszán, egy általam nyert pályázati képzés során a tanárok viseltek először egyforma pólót, amelyre elöl az iskolacímert hímezték, hátul pedig „Értékünk az egészség!” feliratot – tájékoztatott az igazgató.

A kollégáknak tetszett az elgondolás, ennek nyomán ősszel kezdeményezték az egyenruha bevezetését, a szülők pedig egyöntetűen támogatták azt. Len Rita elmondta: naponta ellenőrzik a póló viselését, aki öt alkalommal mulaszt, annak eggyel csökkentik a magaviseleti jegyét.

– Én egyenruhapárti vagyok, azért is, mert így a szerényebb anyagi körülmények között élő diákoknak nem kell versenyezniük túlöltözött társaikkal. Emellett nagyon olcsó is a póló beszerzése, hímzéssel együtt sem kerül 20 lejnél többe – részletezte az igazgatónő.

Len Rita véleménye szerint nehéz következetesnek lenni ebben a kérdésben, mert a diákok egy része szeret kibújni a kötelezettség alól, és megtörténik, hogy időnként levetik az egyenpólót. Ünnepi alkalmakkor zöld, iskolalogóval ellátott nyakkendőt viselnek a tanulók, ebből most már utánpótlásra van szükség, de új céget kell keresniük, mert az előzőt, amellyel együttműködtek, idén felszámolták – fűzte hozzá a tanítóképző igazgatója.

 

Nem minden esetben jó az uniformis

Fekécs Károly, a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola igazgatója szerint a megyeszékhelyen működő iskolák többsége javasolta az egyenruha-viselést, de legtöbb esetben  a szülőknek, a tanulóknak és a tanároknak nem sikerült közös nevezőre jutniuk, így elhaltak a kezdeményezések. Két évvel ezelőtt ők is javasolták az egyforma ünnepi öltözet bevezetését, de olyan mértékű volt a szülők elutasítása, hogy lemondtak az elgondolásról. Az igazgató véleménye szerint a liberálisabb felfogású, nonkonformista szülők befolyásolják a többit, pedig sok szempontból előnyös lenne az egyenruha viselése: erősítené a közösséghez tartozás tudatát, nagyobb biztonságot nyújtana a tanulóknak, mert könnyebben ki lehetne szűrni az idegeneket az iskolában, ezenkívül nem lehetne megjelenni ízléstelen „bóvlikban” egy-egy ünnepi alkalomkor vagy órákon. Az egyéniség elnyomásával kapcsolatban Fekécs Károlynak az a véleménye, hogy az intézményes nevelés során a tanulókat több szempontból kell szocializálni: arra is nevelni kell őket, hogy bizonyos helyeken és alkalmakkor hogyan kell megjelenni, hogyan kell öltözködni.

– Az individualitást  az iskolában elsősorban ne a megjelenésével fejezze ki a diák, hanem azzal, hogy jól teljesít írásban, szóban, sportban, vagy kreatív produktumokat hoz létre – összegezte az igazgató.

Nemcsak a sepsiszentgyörgyi szülők tiltakoztak olyan vehemensen az egyenruha ellen, több szülőnek vannak aggályai az uniformis bevezetésével kapcsolatban. Antal Teréz, a gyergyócsomafalvi iskola igazgatója elmondta, hogy a szülők náluk is kezdeményezték az egyenruha viselését, de aztán elvetették az ötletet, mert drágának tartották a tervezett ruhadarabokat.

Szotyori Enikő, a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola tanára pedagógusként és szülőként is egyenruhapárti volt, annak bevezetése óta azonban változott a véleménye. Elsősorban a minőséggel van gondja, a kereskedelemben hozzáférhető áron megvásárolható, piros és kék műszálas ingek-blúzok szerinte ízléstelenek, a gyermekek nem szeretik, és rosszul is néznek ki ebben a viseletben. A pedagógus elmondása szerint az is nehézséget okoz, hogy a tornaóra előtt át kell öltözniük a tanulóknak, ehhez pedig az iskolában nem adottak a feltételek.

Mike Bernadett, a Nagy Mózes Elméleti Líceum IX. osztályos tanulója elmondta, nekik világoskék rövid ujjú vagy sötétkék hosszú ujjú, iskolacímerrel ellátott pólót kötelező viselni, és líceumukban is ellenőrzik, hogy hordják-e az előírt ruhadarabot. Szerinte az egyenruháról a diákok körében megoszlanak a vélemények.

– Én úgy gondolom,  hogy pozitív és negatív irányból is megközelíthető a kérdés. Hasznosnak találom, mivel így a hátrányosabb helyzetűeknek sem kell szégyenkezniük a tehetősebb diáktársaik mellett, de az egyenruha elnyomja az egyéniséget, akadályozza az önmegvalósítást, nem hagy teret a kreativitásnak – morfondírozott Bernadett, majd bevallotta: jobban szeretné, ha az iskolában nem kellene egyenruhát viselni. Véleménye szerint, aki kirívóan akar öltözködni, az a kötelező egyenruha mellett is megtalálja annak a módját.

Olvasta már ?

Új energiákat hazahozni, nem a hírt, hogy odakint milyen jó

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük